Bazat E BIBLËS
 UDHËZIM KAPITUJSH:  Shpalosja e gëzimit dhe paqes së Kristianizmit të vërtetë
"Gjërat në lidhje me Mbretërinë e Zotit ." (Vep 8:12)
Kapitulli 1: Zoti
Egzistenca e Zotit | Personaliteti i Zotit | Emri dhe Karakteri i Zotit | Ëngjëjt | Pyetje | Digresion 1: “Perendia eshte Shpirt” (Gjn. 4:24) | Digresion 2: Perdorimi i Emrit te Perendise | Digresion 3: Manifestimi i Perendise |
Kapitulli 2: Fryma e Zotit
Përkufizim | Frymëzimi | Dhuntitë e Frymës së Shenjtë | Tërheqja e Dhuntive | Pyetje | Digresion 4: A eshte Shpirti i Shenjte nje Person? | Digresion 5: Parimi i Personifikimit |
Kapitulli 3: Premtimet e Zotit
Parathënie | Premtimi në Eden | Premtimi ndaj Noeut | Premtimi ndaj Abrahamit | Premtimi ndaj Davidit | Pyetje | Digresion 9: Shkaterrimi i Qiellit dhe Tokes (Ap. 21:1; 2 Pjt. 3:6-12) | Digresion 10: Pretendimet e “Izraelizmit Britanik’ |
Kapitulli 4: Zoti dhe vdekja
Natyra e njeriut | Shpirti | Fryma | Vdekja është pa ndjenja | Ringjallja | Gjykimi | Vendi i shpërblimit:Parajsa apo Toka? | Përgjegjësia ndaj Zotit | Ferri | Pyetje | Digresion 11: Purgatori | Digresion 12: Fantazmat dhe Ritrupezimi | Digresion 13: Me Cfare Natyre jemi Ngritur? | Digresion 14: ‘Ngazellimi’ |
Kapitulli 5: Mbretëria e Zotit
Përkufizimi i Mbretërisë | Mbretëria nuk është vendosur akoma | Mbretëria e Zotit në të kaluarën | Mbretëria e Zotit në të ardhmen | Mijëvjeçari | Pyetje | Digresion 15: Fjalperfjalshmeria e Mbreterise | Digresion 16: Permbledhje e Historise se Izraelit |
Kapitulli 6: Zoti dhe e keqja
Zoti dhe e keqja | Djalli dhe shejtani | Pyetje | Digresion 17: Magjia | Digresion 18: Cfare Ndodhi ne Eden? | Digresion 19: Luciferi | Digresion 20: Tundimet e Jezusit | Digresion 21: Lufte ne Qiell |
"Gjërat në lidhje ... emrin e Jezu Krishtit." (Vep 8:12)
Kapitulli 7: Prejardhja e Jezusit
Profecitë e Dhjatës së Vjetër mbi Jezusin | Lindja me anë të virgjëreshës | Vendi i Krishtit në planin e Perëndisë | "Në fillim ishte fjala" | Pyetje | Digresion 22: Jezusi Historik | Digresion 23: “Une zbrita nga Qielli” | Digresion 24: A e krijoi Jezusi Token? | Digresion 25: “Para se te ishte Abrahami, Une jam” (Gjn. 8:58) | Digresion 26: Melkicedek |
Kapitulli 8: Natyra e Jezusit
Parathënie | Ndryshimet ndërmjet Zotit dhe Jezusit | Natyra e Jezusit | Natyra njerëzore e Jezusit | Marrëdhënia e Zotit me Jezusin | Pyetje | Digresion 27: “Qenia ne Formen e Perendise”
Kapitulli 9: Pagëzimi në Jezus
Rëndësia jetësore e pagëzimit | Si duhet të pagëzohemi? | Kuptimi i pagëzimit | Pagëzimi dhe shpëtimi | Shtojcë: Ri-pagëzimi | Pyetje | Digression 28: Kryqezimi | Digression 29: A u lind Jezusi me 25 Dhjetor? |
Kapitulli 10: Jeta në Krisht
Studimi i Biblës | Lutja | Predikimi | Jeta në Kishë | Thyerja e bukës | Martesa | Miqësia | Pyetje | Digresion 31: Niveli i Dijeve qe kerkohen para Pagezimit | Digresion 32: Hajduti mbi Kryq | Digresion 33: Nje Sherbim Pagezimi per Shembull |

Bazat E Biblës Main Page