BIBELENS Grund-Begreber
 EN STUDIEHÅNDBOG: Som vil vise dig den sande kristendoms fred og glæde.
DEL 1: "om Guds Rige" (Apos. 8:12)
Studieemne 1: Gud
Guds eksistens | Guds personlighed | Guds navn og væsen | Englene | Spørgsmål
Studieemne 2: Guds ånd
Definition | Inspiration | Helligåndens gaver | Tilbagekaldelse af gaverne | Spørgsmål
Studieemne 3: Guds løfter
Introduktion | Løftet i Edens Have | Løftet til Noa | Løftet til Abraham | Løftet til David | Spørgsmål
Studieemne 4: Gud og døden
Menneskets natur | Sjælen | Ånden | Døden er bevidstløshed | Genopstandelsen | Dommen | Belønningen: I himlen eller på jorden? | Ansvar over for Gud | Helvede | Spørgsmål
Studieemne 5: Guds rige
Definition af riget | Riget er ikke etableret endnu | Guds rige i fortiden | Guds rige i fremtiden | Tusindårsriget | Spørgsmål
Studieemne 6: Gud og det onde
Gud og det onde | Djævelen og Satan | Dæmoner | Spørgsmål
DEL 2: "om ... og Jesu Kristi Navn." (Apos. 8:12)
Studieemne 7: Jesu oprindelse
Profetier om Jesus i Det Gamle Testamente | Jomfrufødslen | Kristi plads i Guds plan | "I begyndelsen var ordet" | Spørgsmål
Studieemne 8: Jesu natur
Introduktion | Forskelle mellem Gud og Jesus | Jesu natur | Jesu menneskelighed | Forholdet mellem Gud og Jesus | Spørgsmål
Studieemne 9: Dåb til Jesus
Dåbens afgørende betydning | Hvordan bør vi blive døbt? | Dåbens betydning | Dåb og frelse | Sidebemærkning (Gendåb) | Spørgsmål
Studieemne 10: Et kristent liv i praksis
Bibelstudier | Bøn | Prædiken | Livet i kirken | Nadveren | Ægteskab | Fællesskab | Spørgsmål

HJEM  |   |  Fuld version