BIBELENS Grund-Begreber
Studieemne 9: Dåb til Jesus
Dåbens afgørende betydning | Hvordan bør vi blive døbt? | Dåbens betydning | Dåb og frelse | Sidebemærkning (Gendåb) | Spørgsmål

Sidebemærkning: Gendåb

Nogle mennesker er meget forbeholdne over for at blive døbt, efter at de allerede har modtaget, hvad de troede var en "dåb" af en slags, enten ved stænkning som helt lille eller ved total neddykning i en anden kirke. Men før dåben må der være omvendelse og rigtig tro på det sande evangelium (ApG. 2:38; Mark. 16:15,16). Dåben er kun dåb, i og med at disse ting er på plads inden nedsænkningen i vand. Mat. 28:19,20 forbinder dåben med første gang at høre Kristi lære forklaret. Et lille barn er ikke i stand til at omvende sig eller forstå evangeliet, og i alle tilfælde er stænkning ikke dåb. En svømmer, som dykker ned i en swimming pool er muligvis neddykket i vandet, men dette er ikke dåb, fordi vedkommende ikke bevidst forholder sig til det sande evangelium. Det samme gør sig gældende for dem, som nedsænkes, mens de tror på en falsk doktrin; de er blevet nedsænket, men ikke døbt.

Der er kun "én tro", dvs. et sæt doktriner, som udgør det sande evangelium, og derfor er der kun "én dåb" – den dåb, som sker, efter at man bekender sig til den "ene tro". Der er "ét legeme [dvs. en kirke] og én ånd, ligesom I jo også er blevet kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud" (Efes. 4:4-6). Der er ikke to håb, som det påstås af dem, der siger, at det ikke betyder noget, om vi tror på, at vores belønning vil være i himlen eller på jorden. Der er kun "én Gud" - Jesus er derfor ikke Gud. Heraf følger, at hvis vi, da vi blev døbt, ikke forstod grundlæggende doktriner så som Guds rige, Gud og Jesu natur osv., så var vores første "dåb" ikke gyldig.

Johannes Døberen nedsænkede folk, bad dem om at omvende sig og lærte dem visse ting om Jesus (Mark. 1:4; Luk. 1:77). Dette var dog ikke tilstrækkeligt. ApG. 19:1-5 beskriver, at nogle af dem, som Johannes havde døbt, var nødt til at blive døbt igen, fordi de ikke havde en fuld forståelse af doktrinerne. Ligesom dem, som Johannes døbte, kan vi føle, at vi foretog en ægte omvendelse og begyndte på ny ved vores første "dåb". Dette er muligvis sandt, men det fjerner ikke behovet for at modtage den "ene (sande) dåb", som kun kan ske, efter at vi forstår alle elementer i den "ene tro".


  Back
Home
Next