BIBELENS Grund-Begreber
Studieemne 7: Jesu oprindelse
Profetier om Jesus i Det Gamle Testamente | Jomfrufødslen | Kristi plads i Guds plan | "I begyndelsen var ordet" | Spørgsmål

STUDIEEMNE 7: Spørgsmål

Skriv venligst dit navn:
email (oplyses):
 1. Eksisterede Jesus rent fysisk før sin fødsel?
  Ja
  Nej

 2. På hvilken måde kan Jesus siges at have eksisteret før sin fødsel?
  Som en engel
  Som del af en treenighed
  Som en ånd
  Kun i Guds tanker og hensigt.

 3. Hvilke af de følgende ytringer om Maria er sande?
  Hun var en fuldendt, syndfri kvinde
  Hun var en almindelig kvinde
  Hun blev gjort gravid med Jesus af Helligånden
  Hun giver nu vore bønner til Jesus.

 4. Skabte Jesus jorden?
  Ja
  Nej


  Back
Home
Next