BIBELENS Grund-Begreber
Studieemne 10: Et kristent liv i praksis
Bibelstudier | Bøn | Prædiken | Livet i kirken | Nadveren | Ægteskab | Fællesskab | Spørgsmål

10.1 Bibelstudier

Efter dåben modtager vi "den frugt, at [vi] helliges", og bør leve et liv i ånden snarere end i kødet (Rom. 6:22; 8:1; Gal. 5:16,25). Det er ved at Guds ord bliver hos os, at vi bærer åndelig frugt (Joh. 15:7,8). Vi har set, at vi ledes af Ånden på den måde, at Guds ånd er i hans ord. Igennem vores liv må vi holde os nær ved dette ord gennem regelmæssig læsning og studier af Bibelen.

Et omhyggeligt studie af Ordet resulterer i, at en person indser behovet for dåb og derfor udfører denne handling. Denne proces med at lade Ordet få indflydelse på vore handlinger og styre vores liv bør fortsætte; dåben er blot det første trin i et livs lydighed mod Guds ord. Der ligger en reel fare i, at Bibelen og evangeliets grundlæggende doktriner bliver for velkendte for os, og at vi ender i en position, hvor Ordet ikke længere har indflydelse på os; vi kan læse ordene, men de har ikke nogen praktisk effekt på os (se Appendiks 2). På grund af dette er det klogt at bede en kort bøn før hver læsning af Skrifterne: "Luk mine øjne op, så jeg kan iagttage underne i din lov" (Sl. 119:18).

Guds ord bør være vores daglige føde – vores afhængighed af det og naturlige længsel efter det bør faktisk være endnu større end vores instinktive appetit efter fysisk føde: Jeremias taler således om Guds ord som føde: "Jeg fandt dine ord og slugte [dvs. spiste] dem; dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde" (Jer. 15:16). At finde tid hver dag til regelmæssig Bibellæsning er derfor en vigtig ting at indbygge i vores dagsrutine. 3o minutters uafbrudte Bibelstudier tidligt om morgenen vil helt sikkert være en god åndelig start på dagen. Sådanne vaner, som opbygger troen, vil være deres vægt værd i guld på dommens dag.

For at undgå vores naturlige tendens til kun at læse de dele af Skrifterne, som naturligt appellerer til os, har kristadelfianerne lavet et læseprogram, som hedder "Bibelhåndbogen" (fås hos forlaget). Denne angiver et antal kapitler, som læses hver dag, således at Det Nye Testamente læses to gange og Det Gamle Testamente en gang i løbet af et år. Når vi læser kapitlerne dag for dag, kan vi få mod fra tanken om at tusinder af andre troende læser de samme kapitler. Hvor vi end mødes, har vi derfor et umiddelbart bånd mellem os; de kapitler, som vi har læst for nylig, bør danne grundlag for vores samtale.


  Back
Home
Next