BIBELENS Grund-Begreber
Studieemne 1: Gud
Guds eksistens | Guds personlighed | Guds navn og væsen | Englene | Spørgsmål

1.1 Guds eksistens

"Den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham" (Heb.11:6). Formålet med disse studier er at hjælpe dem, som ønsker at komme til Gud, og som allerede tror "at han er til". Derfor vil vi ikke her beskæftige os med beviser, som bekræfter troen på Guds eksistens. Hvis man studerer den komplekse struktur af vores krop (sml. Sl. 139:14) eller det tydelige, velovervejede design i en blomst, eller hvis man en klar nat stirrer op i verdensrummets uendelighed – disse og utallige andre grundige overvejelser over livet gør helt sikkert ateisme usandsynlig. At tro, at der ikke er en Gud, må da kræve mere tro end at tro på, at han eksisterer. Uden Gud findes der ingen orden, intet formål og ingen endegyldig forklaring i universet, og dette vil derfor afspejles i en ateists liv. Når man tager dette i betragtning, er det ikke overraskende, at flertallet af mennesker vedkender sig en vis grad af tro på en Gud – selv i samfund, hvor materialismen er den herskende "gud" i folks liv.

Men der er en enorm forskel mellem at have en vag forestilling om, at der findes en højere magt, og så rent faktisk at være sikker på, hvad Gud tilbyder til gengæld for tro tjeneste mod ham. Heb.11:6 tydeliggør dette:

"Den, som kommer til Gud, må tro, at han er til
og lønner dem, der søger ham".

Meget af Bibelen er en beretning om Guds folks, Israels, historie; igen og igen demonstreres det, at deres accept af Guds eksistens ikke blev modsvaret af deres tro på hans løfter. Deres store leder Moses sagde til dem: "Og du skal i dag vide og lægge dig på sinde, at det er Herren, der er Gud oppe i himlen og nede på jorden; der er ingen anden. Hold derfor hans love og befalinger." (5 Mos. 4:39,40).

Således understreges den samme pointe – det at vi har en bevidsthed i os om, at der findes en Gud, betyder ikke automatisk, at vi er acceptable for Gud. Hvis vi seriøst tror på, at vi virkelig har en skaber, bør vi "derfor holde hans love og befalinger". Det er formålet med denne række af studier at forklare, hvad disse bud er, og hvordan vi overholder dem. Ved at søge i de hellige skrifter for at gøre dette vil vi opleve, at vores tro på Guds eksistens styrkes:

"Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord" (Rom.10:17). Esajas 43:9-12 viser ligeledes, hvordan en forståelse af Guds profetier om fremtiden fortæller os, at "også for fremtiden er jeg den samme" (Es.43:13) – altså at Guds navn "Jeg er den, jeg er" er fuldstændig sandt (2 Mos. 3:14). Apostlen Paulus kom til en by ved navn Berea i det, der nu er det nordlige Grækenland. Som sædvanligt forkyndte han Guds evangelium ("glædelige budskab"); men i stedet for at folk blot tog Paulus’ ord for det, modtog de "ordet [Guds, ikke Paulus’] med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. Mange af dem...kom til tro" (ApG. 17:11,12). Deres tro skyldtes deres fordomsfrie, regelmæssige ("dagligt") og systematiske studie af Bibelen. Opnåelsen af en sand tro var derfor ikke på grund af, at Gud pludselig lod dem få denne ved hjælp af en slags åndelig hjerteoperation, uafhængig af Guds ord. Så hvordan kan folk, som går ind og deltager i amerikanske TV-prædikanters korstog eller et vækkelsesmøde i Pinsebevægelsen, gå derfra som "troende"? Hvor mange daglige studier af Skrifterne er der foregået i disse tilfælde? Denne mangel på egentlig Bibelbaseret tro forklarer uden tvivl den tomhed, som mange af disse "omvendte" finder senere i deres oplevelse af kristendommen, og hvorfor så mange vender sig bort fra den evangeliske bevægelse.

Formålet med denne række af studier er at skabe en ramme for dine egne systematiske studier af Skrifterne, så du også "derfor" kan tro. Sammenhængen mellem at høre det sande evangelium og opnå en sand tro understreges ofte i beretningen om forkyndelsen af evangeliet:

- "Mange af korintherne, hørte [ordet], troede og blev døbt" (ApG. 18:8)

- Folk "skulle høre evangeliets ord og komme til tro" (ApG 15:7)

- "Sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro" (1 Kor.15:11)

- "Sæden" i ligningen om sædemanden er Guds ord (Luk. 8:11); i ligningen om sennepstræet er det tro (Luk. 17:6), når vi ser, at tro kommer af at modtage "troens ord" (Rom.10:8), "troens og den gode læres ord" (1 Tim. 4:6), i et hjerte, som er åbent for tro på Gud og hans ord (Gal.2:2 sml. Heb.4:2)

- Apostlen Johannes siger om den skrevne beretning om Herrens liv, at "hans vidnesbyrd er sandt...for at også I skal tro"

(Joh. 19:35). Og således kaldes Guds ord "sandhed" (Joh.17:17) – for at vi kan tro.

  Back
Home
Next