BIBELENS Grund-Begreber
Studieemne 1: Gud
Guds eksistens | Guds personlighed | Guds navn og væsen | Englene | Spørgsmål

1.2 Guds personlighed

Det er et pragtfuldt og glorværdigt tema i Bibelen, at Gud vises som en rigtig, håndgribelig person med en fysisk eksistens. Det er også en fundamental doktrin i kristendommen, at Jesus er Guds søn. Hvis Gud ikke er et håndgribeligt (legemligt) væsen, så er det umuligt for ham at have en søn, som var "hans væsens udtrykte billede" (Heb.1:3). Det bliver desuden svært at udvikle et personligt og levende forhold til "Gud", hvis "Gud" blot er et koncept i vore tanker, et åndepust et eller andet sted i rummets uendelighed. Det er sørgeligt, at størstedelen af religioner har denne uvirkelige, uhåndgribelige forestilling om Gud.

I og med at Gud er så uendelig meget større end os, er det forståeligt at mange menneskers tro svigter over for det klare løfte om, at vi til sidst skal møde Gud. Israel manglede troen til at kunne se Guds "skikkelse" (Joh. 5:37), hvilket tydeligt viser, at han har en virkelig skikkelse. En sådan tro kommer af at kende Gud og tro:

"Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud" (Mat. 5:8).

"Hans [Guds] tjenere skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt, og bære hans navn [Guds navn - Åb. 3:12] på deres pande" ( Åb. 22:3,4).

Hvis vi virkelig tror på det, vil et sådant vidunderligt håb have en dyb praktisk indvirken på vores liv:

"Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren" (Heb.12:14).

Vi bør ikke sværge, fordi "den, der sværger ved himlen, sværger både ved Guds trone og ved ham, der sidder på den" (Mat. 23:22). Dette giver ingen mening, hvis ikke Gud er et legemligt væsen.

"vi skal se ham, som han er [manifesteret i Kristus]. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. " (1 Joh. 3:2,3).

I dette liv er vores forståelse af den himmelske Fader meget ufuldstændig, men vi kan se frem gennem dette livs indviklede mørke til endelig at møde ham. Vorer fysiske møde med ham vil uden tvivl blive fulgt af en større mental forståelse af Ham. Således kunne Job fra den absolutte afgrund af menneskelig lidelse fryde sig over det fuldstændig personlige forhold til Gud, som han ville komme til at opleve på den yderste dag:

"Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud; ham skal jeg skue, ham og ingen anden skal mine øjne se" (Job 19:26,27).

Og apostlen Paulus råbte fra et andet liv fyldt med smerte og oprør:

"Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt" (1 Kor. 13:12).

En korrekt forståelse af Gud er en nøgle, som åbner op for mange andre centrale dele af Bibelens doktriner. Men ligesom én løgn fører til den næste løgn, så formørker en forkert opfattelse af Gud det sandhedssystem, som Skrifterne tilbyder. Hvis du har fundet dette afsnit overbevisende, eller endda delvist overbevisende, så opstår spørgsmålet: "Kender du virkelig Gud?" Vi vil nu yderligere udforske Bibelens lære om ham.


  Back
Home
Next