BIBELENS Grund-Begreber
Studieemne 5: Guds rige
Definition af riget | Riget er ikke etableret endnu | Guds rige i fortiden | Guds rige i fremtiden | Tusindårsriget | Spørgsmål

5.2 Riget er ikke etableret endnu

Det er en udbredt forestilling, at Guds rige allerede nu eksisterer fuldt og helt og består af de nuværende troende - "kirkesamfundet". De sande troende har udsigt til "frelse" og er blevet givet en potentiel plads i Riget, men der kan dog ikke være nogen tvivl om, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan være fuldt og helt i Riget, eftersom Kristus ikke er vendt tilbage for at skabe det.

Det burde fremgå klart af det, vi har studeret indtil videre, at "kød og blod kan ikke arve Guds rige" (1 Kor. 15:50). Vi er "arvinger til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham" (Jakob 2:5), eftersom dåben gør os til arvinger til de løfter, der blev givet til Abraham – de løfter, som udgør grundlaget for evangeliet om Riget (Mat. 4:23; Gal. 3:8,27-29). Det er derfor almindeligt at møde løfter om at arve Riget ved Kristi genkomst, hvor løfterne til Abraham vil blive opfyldt. (Mat. 25:34; 1 Kor. 6:9,10; 15:50; Gal. 5:21; Efes. 5:5). Selve brugen af dette sprog om en kommende arv viser, at Riget ikke på nuværende tidspunkt er i den troendes besiddelse.

Jesus fortalte en ligning for at retlede dem, som troede "at Guds rige straks ville komme til syne. Han sagde: "En mand af fornem slægt rejste til et land langt borte for at blive anerkendt som konge og derpå vende tilbage"". I mellemtiden efterlod han sine tjenere med visse ansvar. "Da han så vendte tilbage efter at være blevet anerkendt som konge, lod han de tjenere, som han havde givet pengene, kalde til sig" og dømte dem (Luk. 19:11-27).

Adelsmanden repræsenterer Kristus, som rejser til "et land langt borte" i himlen for at modtage Kongeriget, som han vender tilbage med på dommens dag, dvs. ved hans genkomst. Det er derfor umuligt, at "tjenerne" skulle besidde Riget nu, mens deres Herre er fraværende.

Det følgende er yderligere bevis for dette:-

- "Mit rige er ikke af denne verden [tid]", sagde Jesus lige ud (Joh. 18:36). Han kunne dog selv på den tid sige: "jeg er konge" (Joh. 18:37), hvilket viser, at Kristi nuværende "kongedømme" ikke betyder, at hans Rige allerede er skabt. Selv de troende i det første århundrede beskrives som VENTENDE på "Guds rige" (Mark.15:43).

- Kristus fortalte sine disciple, at han aldrig ville drikke vin igen "før den dag jeg drikker den...sammen med jer i min faders rige" (Mat. 26:29). Dette indebærer tydeligvis, at Riget ville blive skabt i fremtiden, hvilket er den måde, folk forstod Kristi forkyndelse af "evangeliet om [dvs. kommende kundgørelse af] Guds rige " (Luk. 8:1). "Salig er den, som sidder til bords [i fremtiden] i Guds rige", var deres kommentar (Luk. 14:15).

- Lukas 22:29,30 fortsætter med dette emne: "Ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise [dvs. i fremtiden] og drikke ved mit bord i mit rige".

- Jesus forklarede nogle tegn, som ville forkynde hans genkomst og afsluttede med kommentaren: "Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær" (Luk. 21:31). Dette giver ingen mening, hvis Riget allerede nu eksisterer før Kristi genkomst.

- "Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige" (ApG. 14:22). Det er ikke underligt, at enhver troende, som lider, oprigtigt beder for, at riget måtte komme (Mat. 6:10).

- Gud "kalder jer til sit rige" (1 Thess. 2:12); som svar må vi søge adgang til det rige gennem et åndeligt liv nu (Mat. 6:33).


  Back
Home
Next