BIBELENS Grund-Begreber
Studieemne 4: Gud og døden
Menneskets natur | Sjælen | Ånden | Døden er bevidstløshed | Genopstandelsen | Dommen | Belønningen: I himlen eller på jorden? | Ansvar over for Gud | Helvede | Spørgsmål

4.7 Belønningen: I himlen eller på jorden?

De, som stadig føler, at Guds rige, dvs.den lovede belønning, vil være i himlen og ikke på jorden, vil være nødt til ud over de ovenstående grunde også at bortforklare de følgende punkter:-

- "Fadervor" beder om, at Guds rige skal komme (dvs. beder for Kristi genkomst), hvorved Guds vilje skal ske på jorden som den nu sker i himlen (Mat. 6:10). Vi beder derfor for, at Guds rige skal komme på jorden. Det er tragisk, at tusindvis af mennesker hver dag tankeløst beder disse ord, mens de stadig tror, at Guds rige nu allerede helt er skabt i himlen, og at jorden vil blive tilintetgjort.

- "Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden" (Mat. 5:5) – ikke "...for deres sjæle vil komme i himlen". Dette er en hentydning til Salme 37, som hele vejen igennem understreger, at de retfærdiges endelige belønning vil være på jorden. På nøjagtig samme sted, hvor de onde har nydt deres midlertidige herredømme, skal de retfærdige blive belønnet med evigt liv og eje denne samme jord, som de onde engang dominerede (Sl. 37:34,35). "de sagtmodige skal få landet i arv og eje...de, der velsignes, får landet i arv og eje...De retfærdige skal få landet i arv og eje og bo i det til evig tid" (Sl. 37:11,22,29). At bo i landet/det forjættede land til evig tid betyder, at evigt liv i himlen er umuligt.

- "David...er både død og begravet...David steg ikke op til himlene" (ApG. 2:29,34). I stedet forklarede Peter, at hans håb var genopstandelse fra de døde ved Kristi genkomst (ApG. 2:22-36).

- Jorden er scenen for Guds handlinger mod mennesker: "Himlen er Herrens himmel, men jorden gav han menneskene" (Sl. 115:16).

- Åb. 5:9,10 beretter om en vision af, hvad de retfærdige vil sige, når de modtages ved dommens sæde "[Kristus] gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden". Dette billede af at regere i Guds rige på jorden ligger ret fjernt fra den tågede opfattelse, at vi skal nyde salighed et eller andet sted i himlen.

- Daniels profetier i kapitel 2 og 7 beskriver en rækkefølge af politiske magthavere, som endeligt vil blive fortrængt af Guds rige ved Kristi genkomst. Guds riges magtområde vil være " alle kongeriger under himlen", og vil fylde "hele jorden" (Dan. 7:27; 2:35 sml. v. 44). Dette evige kongerige "bliver givet til den Højestes helliges folk" (Dan. 7:27); deres belønning er derfor evigt liv i hans rige, som befinder sig på jorden under himlen.


  Back
Home
Next