BIBELENS Grund-Begreber
Studieemne 10: Et kristent liv i praksis
Bibelstudier | Bøn | Prædiken | Livet i kirken | Nadveren | Ægteskab | Fællesskab | Spørgsmål

10.5 Nadveren

Sammen med bøn og Bibellæsning er regelmæssig lydighed mod Kristi bud om at bryde brødet og drikke vinen til minde om hans offer også essentiel. "Gør dette til ihukommelse af mig", sagde Jesus (Luk. 22:19). Det var hans ønske, at hans tilhængere skulle gøre dette regelmæssigt frem til Kristi genkomst, hvor Jesus igen vil dele brød og vin med dem (1 Kor. 11:26; Luk. 22:16--18).

Brødet repræsenterer Kristi legeme, som blev ofret på korset, og vinen hans blod (1 Kor. 11:23-27). De tidlige troende synes at have afholdt nadveren regelmæssigt (ApG. 2:42,46), sandsynligvis en gang om ugen (ApG. 20:7). Hvis vi oprigtigt elsker Kristus, vil vi adlyde hans bud (Joh. 15:11-14). Hvis vi har et oprigtigt personligt forhold til ham, vil vi ønske at huske hans offer, som han har bedt os om, og dermed opmuntre os selv ved at huske den store frelse, som han opnåede. En periode med stille overvejelse over hans lidelser på korset, vil få vore egne prøvelser til at blegne til ligegyldighed sammenlignet med vor Herres.

At bryde brødet er grundlæggende en gerning til ihukommelse; der sker intet magisk som resultat af, at vi gør det. Det er det samme som den jødiske Påskefest under Moseloven (Luk. 22:15; 1 Kor. 5:7,8). Dette var en måde at mindes den store befrielse fra Egypten, som Gud udførte gennem Moses ved Det Røde Hav. Nadveren bringer os tilbage til vores frelse fra synden gennem Kristus, som blev gjort mulig på korset, og som vi blev forbundet med ved dåben. At overholde dette bud bør derfor være noget, som vi naturligt ønsker at gøre.

Det, at vi fysisk indtager brødet og vinen, får Kristi kærlighed til os og i sandhed alt omkring vores frelse til at blive virkeligt igen. At bryde brødet ca. en gang om ugen er derfor et tegn på en åndeligt sund tilstand. Hvis man ikke kan gøre det sammen med andre medtroende, må man gøre det alene. Der bør ikke være nogen undskyldning for ikke at overholde dette bud. Vi bør så vidt muligt bestræbe os på at have brød og vin hos os til nadveren, men i ekstreme situationer bør selv en mangel på disse ikke forhindre os i at mindes Kristus på den angivne måde, så godt som vi kan. Jesus brugte "vintræets frugt" (Luk. 22:18), og vi bør derfor bruge rød druevin.

At indtage symbolerne på Kristi lidelser og offer er den højeste ære, som en mand eller kvinde kan modtage. At tage del i dem uden den korrekte opmærksomhed på, hvad de repræsenterer, er tæt på blasfemi, eftersom "hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død...Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod" (1 Kor. 11:26,27). En nadvergudstjeneste bør derfor afholdes på et sted og tidspunkt, hvor der ikke vil være distraktioner og afbrydelser for ens tanker. Dette kan betyde at gøre det tidligt om morgenen eller sent om aftenen, i et soveværelse eller et andet passende sted. Vi får yderligere at vide: "Enhver skal prøve sig selv [dvs. være i en tilstand af selvransagelse], og så spise af brødet og drikke af bægeret" (1 Kor. 11:28). Vi bør derfor fokusere vore tanker på Kristi offer, måske ved at kigge i evangeliernes beskrivelser af hans korsfæstelse, før vi indtager symbolerne. Ved at gøre dette på rette vis, vil vi uundgåeligt også granske vores egen samvittighed overfor Jesus.

Det følgende er en passende fremgangsmåde for nadveren:-

1. Bøn – hvori der bedes om Guds velsignelse for mødet og om, at han må åbne vore øjne for hans ord og imødekomme andre troendes behov, og hvori vi lovpriser ham for hans kærlighed, særligt som den åbenbares i Kristus, og beder om andre specifikke ting.

2. Læs dagens tekststeder i Bibelen som angivet i "Bibelhåndbogen".

3. Tænk over, hvad man kan lære fra dem, eller læs en "formaning" – et Bibelstudie af disse kapitler, som leder os mod formålet med vores gudstjeneste – ihukommelsen af Kristus.

4. Læs 1 Kor. 11:23-29

5. Tid til stille selvransagelse.

6. Bøn for brødet.

7. Bryd brødet og spis et lille stykke af det.

8. Bøn for vinen.

9. Drik en smule af vinen.

10. Afsluttende bøn.

Hele nadvergudstjenesten bør blot tage lidt over en time.


  Back
Home
Next