BIBELENS Grund-Begreber
Studieemne 5: Guds rige
Definition af riget | Riget er ikke etableret endnu | Guds rige i fortiden | Guds rige i fremtiden | Tusindårsriget | Spørgsmål

STUDIEEMNE 5: Spørgsmål

Skriv venligst dit navn:
email (oplyses):
 1. Hvilket af de følgende er det tidspunkt, hvor Guds rige vil blive oprettet?
  Det er allerede oprettet
  Ved Kristi genkomst
  På Pinsedag i det første århundrede
  I de troendes hjerte ved deres omvendelse.

 2. Hvad er Tusindårsriget?
  Et nådesherredømme i vore hjerter
  De troendes tusindårige herredømme i himlen
  Satans tusindårige herredømme på jorden
  De første 1000 år af Guds kommende rige på jorden.

 3. Hvad skal nutidens troende lave i Tusindårsriget?
  Regere over de dødelige mennesker
  Regere i himlen
  Det ved vi ikke
  Leve på en anden planet

 4. Blev budskabet om Guds rige forkyndt:
  Kun i Det Nye Testamente?
  Kun af Jesus og apostlene?
  I både Det Gamle og Det Nye Testamente?
  Kun i Det Gamle Testamente?


  Back
Home
Next