Bybele Beginsels
Studie 5: Die Koninkryk Van God
Die Koninkryk Gedefinieer | Die Koninkryk Bestaan Nie Nou Al Nie | Die Koninkryk Van God In Die Verlede | Die Koninkryk Van God In Die Toekoms | Die Millennium | Inset (Die Koninkryk Is 'N Letterlike Werklikheid., Opsomming Van Die Geskiedenis Van Israel) | Vrae

Studie 5
VRAGEN

1. Welk van de volgende is de tijd voor de vestiging van God‘s Koninkrijk ?
(a) dit is nog altijd gevestig
(b) met Jezus‘ wederkomst
(c) met Pinksteren, 50 dagen na Jezus‘ hemelvaart
(d) in de harten van gelovigen wanneer zij bekeerd worden.

2. Heeft het Koninkrijk van God in het verlede bestaan? Indien ja, in welke vorm?

3. Wanneer is het Koninkrijk in vraag 2 geeindigd?

4. Wat is het Millennium?
(a) genade dat in ons hart heerst
(b) een 1000 jarige rijk van gelovigen in de hemel
(c) de eerste 1000 jaar na de schepping
(d) de eerste 1000 jaar van God‘s toekomstige Koninkrijk op aarde.

5. Hoe zal het Koninkrijk er daarna uitzien?

6. Wat zullen de huidige gelovigen in het millennium doen?
(a) regeren over de sterfelijken
(b) heersen in de hemel
(c) We weten het niet
(d) op een ander planeet gaan leven.

7. Was de boodschap over het Koninkrijk van God verkondigd:
(a) alleen in het Nieuwe Testament
(b) alleen door Jezus en de apostels
(c) in het Oude en NieuweTestament
(d) alleen in het Oude Testament  Back
Home
Next