Bybele Beginsels
Studie 5: Die Koninkryk Van God
Die Koninkryk Gedefinieer | Die Koninkryk Bestaan Nie Nou Al Nie | Die Koninkryk Van God In Die Verlede | Die Koninkryk Van God In Die Toekoms | Die Millennium | Inset (Die Koninkryk Is 'N Letterlike Werklikheid., Opsomming Van Die Geskiedenis Van Israel) | Vrae

uitwijding 15 :- Het Koninkrijk is een letterlijke werkelijkheid.

De letterlijke beschrijvingen van het Koninkrijk die we in de profetieen van het Oude Testament vinden, worden dikwijls door theologen en leden van vele kerken genegeerd. Dit wordt gezien als figuurlijke taal die een plek van beloning anders als de aarde beschrijft, aangezien zij geloven dat deze planeet in een vuur van vlammen vernietigd gaat worden.

In antwoord hierop moeten wij begrijpen dat een grondregel van Bijbelstudie is, dat een mens de Bijbel letterlijk moet opnemen, tenzij er veel goede reden zijn om een geestelijke of symbolische interpretatie toe te pasen. Zo ligt bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van Openbaring ons duidelijk in dat de visioenen hoofdzakelijk symbolisch zijn (Openbaring 1:1) en dus moeten wij de interpretaties daarvan op zo’n grondslag benaderen. Het kan ook gewoonlijk heel makkelijk aan de contekst van een versgedeelte gezien worden of het letterlijk of simbolisch moet zijn. Zo is bijvoorbeeld Jesaja 24:20, waar de aarde beschreven wordt als een "dronkaard die waggelt", duidelijk figuurlijke taal. Hier tegenover is de taal die gebruikt wordt om het Koninkrijk te beschrijven makkelijk om letterlijk te verstaan en is er geen aanduiding dat wij dit symbolisch moeten interpreteren.

Het blijkt dat het menselijk ongeloof in de werklijkheid van zo een wonderlijk Koninkrijk-tijdperk op de aarde, hem noopt om andere theorien te scheppen die dit ontkennen. Het alternatief van een geestelijk of hemels Koninkrijk is vaag en ontbreekt in detail en derhalve is er minder om geloof in te hebben. Minder geloof wordt dus vereist of aangemoedigd.

Als inderdaad de beschrijvingen van de verlamde die weer kan lopen en de woestijn die weer vruchtbaar wordt alleen symbolisch is, moet de vraag "symbolisch van wat?" specifiek en overtuigend beantwoord worden. Deze schriftgedeelten beschreven God‘s Koninkrijk . Als wij onzeker zijn waarnaar de symboliek precies verwijst, kennen wij het Evangelie (Goede Nieuws) over het Koninkrijk niet, en kunnen wij dus niet verwachten een deel daarin te hebben.

Het behoort verder heel duidelijk te zijn uit al de bewijzen die tot zover aangevoerd zijn dat God een eeuwig doel met de mens en de aarde heeft! Hij zal niet de planeet die Hij aan Abraham en zijn nakomelingen voor eeuwig beloofd had, vernietigen. Wij behoren dus te verwachten dat er letterlijke beschrijvingen van het Koninkrijk, die op de aarde gevestigd zal worden, in de Bijbel moeten zijn.

De volgende versgedeelte bevestigen dit:-"Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft--Hij is God --die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE en er is geen ander." (Jesaja 45:18).

De schepping van de aarde was tevergeefs geweest als God haar vernietigd had. God‘s doel is echter om de aarde te vullen met onsterfelijke wezens die Zijn karaktertrekken zullen hebben.
" Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan "
(Prediker 1:4).

"Hij zette ze (de elementen van het Zonnestelsel) vast voor immer en altoos, hij stelde hun een inzetting, die geen hunner overdtreedt. " (Psalm 148:6).

De duur van het Millennium (1000 jaar) zoals in Openbaring 20:4 is opgetekend, moet ook als letterlijk opgevat worden om het te laten rijmen met verwijzingen in de profetieen aangaande de aard van deze periode. Zelfs in Openbaring is niet elke getal noodzakelijk symbolisch. De vele verwijzingen naar "een derde" in het boek is een duidelijk voorbeeld. Het millennium wordt in Hebreen 4:4-9 als een sabbatsdag van rust beschreven. Voor God is een dag zoals 1000 jaar (2 Petrus 3:8). Na zes "dagen" van duizend jaar in God‘s doel met de aarde, zal een Sabbats "dag" van het Millennium aanbreken.

Volgens de Bijbelse datering voor de schepping, brengt 6000 jaar (met ander woorden 6 "dagen") ons tot 2000 jaar na Christus (met ander woorden: de schepping was ongeveer 4000 jaar voor Christus). Dit kan betekenen dat het begin van het millennium ergens rondom 2000 NC kan zijn. Voor ons allmaal is de tijd beperkt. Wij moeten elk ogenblik van ons korte leven gebruiken om ons voor te bereiden op Christus’ komst.


  Back
Home
Next