Osnowy BIBLII
Rozdział 11: Życie w Chrystusie
Wprowadzenie | Świętość | Użycie siły | Polityka | Ziemskie przyjemności | Studiowanie Biblii | Modlitwa | Nauczanie | Życie zboru | Łamanie chleba | Małżeństwo | Wspólnota | Pytania

ROZDZIAŁ 11: Pytania

Prosze wprowadz swoje nazwisko:
email (wymagany):
 1. Jakie zmiany powinny nastąpić w życiu człowieka w czasie przyjęcia chrztu?

 2. Co oznacza "świętość"?:
  Nie utrzymywanie kontaktu z niewierzącymi
  Odzielenie od grzechu i odzielenie - przybliżenie się do spraw Boga.
  Chodzenie do kościoła
  Czynienie dobra innym ludziom

 3. Jakie zajęcia są nieodpowiednie dla prawdziwego chrześcijanina

 4. Co oznaczają słowa "święty" i "kościół" ("zbór")

 5. Które z poniższych zdań są prawdziwe o łamaniu chleba:
  Powinniśmy czynić to co tydzień
  Powinniśmy czynić to raz w roku w czasie Paschy
  Chleb i wino zamieniają się dosłownie w ciało i krew Jezusa
  Chleb i wino symbolizują ciało i krew Jezusa

 6. Które z następujących zdań są prawdziwe w odniesieniu do małżeństwa:
  Powinniśmy poślubiać tylko prawdziwie wierzących
  Wierzącym pozwala się na rozwód
  Wierzący, który pozostaje w związku małżeńskim, a którego partner jest niewierzący, powinien pozostać w związku małżeńskim z nim
  W związku małżeńskim mężczyzna reprezentuje Chrystusa a kobieta wierzących

 7. Czy kobieta powinna nauczać w zborze?
  Owszem
  Nie

 8. Jeżeli przyjmiesz chrzest po poznaniu prawdy czy będziesz nadal pozostawał we wspólnocie z kościołami, które nie głoszą pełnej prawdy?
  Owszem
  Nie


  Back
Home
Next