Osnowy BIBLII
Rozdział 11: Życie w Chrystusie
Wprowadzenie | Świętość | Użycie siły | Polityka | Ziemskie przyjemności | Studiowanie Biblii | Modlitwa | Nauczanie | Życie zboru | Łamanie chleba | Małżeństwo | Wspólnota | Pytania

11.2.3 Ziemskie przyjemności

Z powodu braku prawdziwego związku z Bogiem i rzeczywistej nadziei na przyszłość, świat wymyślił niezliczone formy szukania przyjemności. Ci, którzy próbują rozwinąć się duchowo, powinni unikać ludzi szukających przyjemności ciała - "Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało" (Ga 5:17). z powodu tej tak podstawowej sprzeczności niemożliwe jest rozumowanie, że możemy ustąpić ciału, a w tym samym czasie uważać, że idziemy śladami Ducha. Świat zbudowany jest wokół takich rzeczy, jak "pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia" (1J.2:16). "Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga" (Jk 4:4). To, że mamy przyjaciół, którzy lubią światowe przyjemności, oglądamy filmy ukazujące te przyjemności, oznacza, że jesteśmy "przyjacielem świata". Pragnienia świata wkrótce przeminą, a ci, którzy zwracali się ku światu w tym życiu, przeminą razem z nim (1J 2:15-17). "Świat (tzn. społeczeństwo) bezbożnych" zostanie zniszczony przez drugie przyjście (2P 2:5), ponieważ "cały zaś świat leży w mocy Złego" (1J 5:19). Jeżeli chcemy uniknąć tego zniszczenia, musimy "nie są (być) ze świata" (J17:16 por Ap 18:4).

Wiele ze światowych sposobów zadowolenia ciała dokonuje się kosztem zdrowia: palenie papierosów, narkotyki, alkoholizm są tego przykładami. Nasze zdrowie fizyczne, nasze pieniądze, wszystko co posiadamy naprawdę należy do Boga. Nie mamy więc wolności korzystania z tych rzeczy tak, jak byśmy chcieli, ale musimy być strażnikami tego, co Bóg nam dał. Będziemy musieli wytłumaczyć się z tego w czasie sądu, jak z nich skorzystaliśmy. (Łk 19:12-26). Nałogi takie, jak palenie i alkoholizm są szkodliwe zarówno dla naszego zdrowia, jak i finansów. "Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. ... Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego ... że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1Kor 3:16,17; 6:19,20). Niszczenie ciała przez nałóg taki jak palenie papierosów jest w związku z tym poważną sprawą.

Jednakże jeżeli nałogi takie powstały przed nawróceniem, może nie być możliwe ich natychmiastowe porzucenie. Oczekuje się, że uświadomiona sobie zostanie szkodliwość takiego nałogu i podjęty rzeczywisty wysiłek, aby go porzucić. Częste powracanie do słowa Bożego i modlitwa powinny być szukaniem odpowiedzi na stresy życia, a nie sięganie po środki uspokajające.


  Back
Home
Next