Osnowy BIBLII
Rozdział 11: Życie w Chrystusie
Wprowadzenie | Świętość | Użycie siły | Polityka | Ziemskie przyjemności | Studiowanie Biblii | Modlitwa | Nauczanie | Życie zboru | Łamanie chleba | Małżeństwo | Wspólnota | Pytania

11.3 Powszednie życie chrześci- jańskie

11.3.1 Studiowanie Biblii

Po chrzcie powinniśmy przekształcić "owoc w świętość", prowadząc życie, którym kieruje Duch, a nie ciało (Rz6:22; 8:1; Ga 5:16,25). Przez słowo Boga, które w nas przebywa, wydajemy duchowy owoc (J 15:7,8). Jak widzieliśmy prowadzeni jesteśmy przez Ducha w sensie, że Duch Boży jest w Jego Słowie. Przez całe nasze życie musimy trzymać się tego Słowa, czytając i studiując regularnie Biblię. W wyniku uważnego czytania Słowa, człowiek uświadamia sobie potrzebę chrztu i dlatego przyjmuje go. Proces pozwalający Słowu mieć wpływ na nasze działania i kierujący naszym życiem, powinien trwać cały czas; chrzest jest pierwszym krokiem w życiu, prowadzonym w posłuszeństwie Słowu Bożemu.

Istnieje prawdziwe niebezpieczeństwo polegające na spowszednieniu naszej znajomości Biblii i podstawowych nauk Ewangelii, tak że Słowo nie ma już na nas wpływu. Czytamy słowa, lecz one nie mają na nas praktycznego wpływu (Zob Dodatek 2). Z tego właśnie powodu mądrzej jest odmówić krótką modlitwę przed każdym czytaniem Pisma. "Otwórz moje oczy, abym ujrzał dziwy Twojego Prawa" (Ps 119:18).

Słowo Boże powinno być naszym codziennym pożywieniem. Nasze uzależnienie od niego, nasze pragnienie go powinno być większe niż nasz apetyt na fizyczne pożywienie: "Nie gardzę nakazem warg Jego i w sercu słowa ust Jego chowam", było tym, co odczuwał Job (Job 23:12). Jeremiasz mówił podobnie "Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego" (Jr 15:16). Przeznaczenie czasu w ciągu dnia na regularne czytanie Biblii jest wobec tego ważne dla zbudowania wzoru naszego dnia codziennego. Niezakłócone 30 minutowe studiowanie Biblii czynione jako pierwsza rzecz rano powinna być tym od czego zaczynamy dzień, a co da nam odpowiedni duchowy nastrój przez resztę dnia. Takie oparte na wierze nawyki, warte będą swojej zapłaty w złocie w dniu sądu.

Aby uniknąć naturalnej skłonności, by czytać tylko te części Pisma, które przemawiają do nas, Christadelphianie opracowali program, który nazywa się "Towarzysz Biblii" (można go otrzymać od wydawcy tej książki). Podane tam są numery rozdziałów, które należy przeczytać każdego dnia, w wyniku czego Nowy Testament przeczytamy dwa razy a Stary Testament raz w ciągu roku. Gdy czytamy rozdziały codziennie, budująca jest myśl, że tysiące innych wierzących czyta te same rozdziały. Kiedy się spotykamy, jest coś, co nas łączy; rozdziały, które ostatnio czytamy powinny stanowić osnowę naszych rozmów.


  Back
Home
Next