Osnowy BIBLII
Rozdział 11: Życie w Chrystusie
Wprowadzenie | Świętość | Użycie siły | Polityka | Ziemskie przyjemności | Studiowanie Biblii | Modlitwa | Nauczanie | Życie zboru | Łamanie chleba | Małżeństwo | Wspólnota | Pytania

11.2.1 Użycie siły

Żyjemy w świecie zdominowanym przez grzech. Widzieliśmy w rozdziale 6.1, że rządy człowieka mogą być określone jako "diabeł", ponieważ są zorganizowane wokół pragnień ciała, biblijnego "diabła".

Powtarzane przesłanie Biblii mówi, że grzech i nasienie węża będą triumfować, a po krótkim cierpieniu nasienie zostanie w końcu usprawiedliwione. Właśnie z tych powodów stale poleca się wierzącym "Nie stawiajcie oporu złemu" (Mt 5:39; 1Tes 5:15 ; 1P 3:9; Rz 12:17).

Widzieliśmy, że zło pojawiło się z przyzwolenia Boga (Iz 45:7 ; Am 3:6 por Roz. 6.1). Aktywne stawianie oporu złu jest wobec tego walką skierowaną przeciwko Bogu. Dlatego też Jezus polecił nam, abyśmy się nie opierali fizycznie siłom zła, "jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz" (Mt 5:39,40). Chrystus jest tutaj przykładem: "Podałem grzbiet mój bijącym ... " (Iz 50:6).

Słowa Chrystusa utożsamiają procesowanie się w sądzie ze sprawami tego świata, które są sprzeczne z tym, w co wierzą wierni. Czynienie tego jest pierwszym przykładem stawiania oporu złu i nie będzie tego czynił nikt, kto ma silną wiarę w obietnice Boga: "pozostawicie to pomście [Bożej] ... .Do mnie należy pomsta, Ja wymierzam zapłatę - mówi Pan" (Rz 12:19). "Nie mów: Za zło się odpłacę. Zdaj się na Jahwe: On cię wybawi" (Prz 20:22 por. Pwt 32:35). Z tych właśnie powodów Paweł zganił Koryntian za to, że oddawali innych do sądu (1Kor 6:1-7).

Pamiętając o chwalebności naszej nadziei, nie powinniśmy zwracać uwagi na niesprawiedliwości w obecnym życiu: "Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych. Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata" (1Kor 6:1,2). Oddawanie innych do sądu, czy to będzie sprawa dotycząca ziemi, czy też rozwodu, powinno być rzeczą nie do pomyślenia dla prawdziwie wierzącego.

Aby opanować siły zła, jak i (w niektórych przypadkach) dać złym ludziom moc, rządy człowieka odwołują się do sił wojskowych i policyjnych. Są to zinstytucjonalizowane formy stawiania oporu złu i dlatego też prawdziwie wierzący nie powinien mieć w nich żadnego udziału. "Wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną" (Mt 26:52). Jest to powtórzenie bardzo wczesnej zasady Boskiej: "Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na wyobrażenie Boga (Rdz 9:6). Jakakolwiek przemoc skierowana przeciwko naszemu bli"niemu jest więc skierowana przeciwko Bogu, jeżeli jej nie usankcjonował.

W ramach prawa chrześcijańskiego mówi się nam: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, dobrze czyńcie tym którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają" (Mt 5:44; Łk 6:27). Siły zbrojne i siły policji sprzeczne są z tymi zasadami i dlatego też prawdziwie wierzący unikać będzie wszelkiej styczności z nimi, nawet jeżeli nie ma tutaj bezpośredniego udziału w popełnianiu przemocy, pracowanie w takich organizacjach czy zatrudnianie się w firmie, która ma z nimi związek, nie jest zalecane; faktycznie, zatrudnienie, które wymaga złożenia przysięgi posłuszeństwa takim władzom okrada nas z wolności, świadomego wykonywania poleceń Bożych. Prawdziwi wierzący byli wobec tego zawsze świadomymi przeciwnikami służby wojskowej i policyjnej pod jakąkolwiek postacią. Jednakże zawsze chętnie podejmowali zastępcze zatrudnienie w czasach narodowego kryzysu, co przyczyniało się do materialnej korzyści ich bli"niego.


  Back
Home
Next