Osnowy BIBLII
Rozdział 11: Życie w Chrystusie
Wprowadzenie | Świętość | Użycie siły | Polityka | Ziemskie przyjemności | Studiowanie Biblii | Modlitwa | Nauczanie | Życie zboru | Łamanie chleba | Małżeństwo | Wspólnota | Pytania

11.3.2 Modlitwa

Inną ważną praktyką, którą należy rozwinąć jest modlitwa. Paweł przypominał nam, że istnieje "Jeden też pośrednik między Bogiem a lud"mi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich" i mówi on o praktycznym wyniku rozumienia dzieła Chrystusa: "Chcę więc, by mężczy"ni modlili się na każdym miejscu... bez gniewu i sporu (1Tm 2:5-8). "Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżymy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znale"li łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili" (Hbr 4:15,16).

Naprawdę docenienie, że Chrystus jest naszym osobistym arcykapłanem, który przekazuje nasze modlitwy Bogu, powinno nas zachęcić do regularnego modlenia się w wierze. Jednakże modlitwa nie powinna być jedynie "listą życzeń" przedstawioną Bogu; dziękczynienie za jedzenie przed posiłkiem, za szczęśliwą podróż itp. powinny być ważną częścią składową naszych modlitw.

Przedstawienie naszych problemów Panu w naszej modlitwie powinno dać nam w dużym stopniu pokój: "W każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie (nic nie jest zbyt małe, by o to prosić) i błagania z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie" (Flp 4:6,7).

Jeżeli nasze modlitwy zgodne są z wolą Boga, to z pewnością odpowie na nie (1J 5:14). Możemy poznać wolę Boga czytając Jego słowo, które objawia nam Jego Ducha/umysł. Dlatego też studiowanie Biblii powinno nas nauczyć zarówno jak się modlić i o co się modlić, czyniąc w ten sposób nasze modlitwy skutecznymi. Tak więc "Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni" (J 15:7).

Istnieje wiele przykładów regularnych modlitw w Piśmie (Ps 119:164; Dn 6:10). Modlitwa poranna i wieczorna oraz kilka modlitw dziękczynienia w ciągu dnia powinny stanowić minimum.


  Back
Home
Next