Osnowy BIBLII
Rozdział 7: Pochodzenie Jezusa
Proroctwa w Starym Testamencie mówiące o Jezusie | Narodziny z Dziewicy | Miejsce Chrystusa w Bożym Planie | "Na początku było słowo" | Dygresje (Historyczny Jezus, "Z nieba zstąpiłem", Czy Jezus stworzył ziemię?, "Zanim Abraham stał się, Ja Jestem", Melchizedek) | Pytania

ROZDZIAŁ 7: Pytania

Prosze wprowadz swoje nazwisko:
email (wymagany):
 1. Podaj dwa proroctwa ze Starego Testamentu, mówiące o Jezusie

 2. Czy Jezus fizycznie istniał przed swoimi narodzinami?
  Owszem
  Nie

 3. W jakim sensie możemy powiedzieć o istnieniu Jezusa przed jego narodzinami?
  Jako anioł
  Jako część trójcy
  Jako duch
  Tylko w myśli i celu Boga.

 4. Które z następujących zdań są prawdziwe w odniesieniu do Marii?
  Była doskonałą, bezgrzeszną kobietą
  Była zwyczajną kobietą
  Poczęła Jezusa przez Ducha Świętego
  Teraz przekazuje nasze modlitwy Jezusowi.

 5. Czy Jezus stworzył świat?
  Owszem
  Nie

 6. Jak rozumiesz słowa J 1:1-3 "Na początku było słowo"? Czego ono nie oznacza?

 7. Dlaczego uważasz, że ważne jest, aby być pewnym czy Jezus istniał fizycznie przed swoimi narodzinami?


  Back
Home
Next