Bybele Beginsels
Studie 8: Die Natuur Van Jesus
Die Natuur Van Jesus: Inleiding | Verskille Tussen God En Jesus | Jesus Se Natuur | Die Menslikheid Van Jesus | Die Verwantskap Van God Met Jesus | Inset ("Wat In Die Gestalte Van God Was") | Vrae

STUDIE 8

VRAE

Leer die Bybel dat God 'n drie-eenheid is ?

Gee drie verskille tussen God en Jesus.

In watter van die volgende opsigte het Jesus van ons verskil?

Hy het nooit gesondig nie (b)Hy was God se eniggebore seun

(c) Hy kon nooit sondig nie (d) Hy is deur God gedwing om regverdig te wees.

In watter van die volgende opsigte was Jesus soos God?

Hy het God se natuur gehad toe hy op aarde geleef het

Hy het 'n volmaakte karakter gehad soos God

Hy het net soveel soos God geweet

Hy was presies gelyk aan God.

In watter van die volgende opsigte was Jesus soos ons?

Hy het al ons versoekinge en menslike ondervinding gehad

Hy het as 'n jong kind gesondig

Dit was nodig dat hy gered word

Hy het menslike natuur gehad.

Watter van die volgende verklarings is waar?

Jesus het 'n volmaakte natuur en 'n volmaakte karakter gehad.

Jesus het 'n sondige natuur maar 'n volmaakte karakter gehad

Jesus was beide totaal God en totaal mens

Jesus het die natuur van Adam gehad voor hy gesondig het.

7. Het Jesus die moontlikheid gehad om te kan sondig?


  Back
Home
Next