Bybele Beginsels
Studie 8: Die Natuur Van Jesus
Die Natuur Van Jesus: Inleiding | Verskille Tussen God En Jesus | Jesus Se Natuur | Die Menslikheid Van Jesus | Die Verwantskap Van God Met Jesus | Inset ("Wat In Die Gestalte Van God Was") | Vrae

8.1 De Natuur Van Jesus: Inleiding

Het is een van de grootste tragedies in het christelijke denken, dat de Here Jezus Christus niet het respect en de eer, die Hem als gevolg van zijn overwinning over de zonde toekomt, heeft ontvangen. De leerstelling van de "drieeenheid" stelt dat Jezus God is. Aangezien God niet kan worden verzocht (Jakobus 1:13) en het onmogelijk is dat Hij ooit kan zondigen, betekent dit dat Christus niet echt tegen de zonde moest strijden. Zijn leven op aarde was dus schijn – hij ervaarde het menselijke bestaan, maar kende niet het echte gevoel van het geestelijke en fysieke dilemma van het menselijke ras, omdat hij er persoonlijk niet door werd geraakt.

Aan de andere kant schatten groepen zoals de Mormonen en de Jehovah’s Getuigen niet het wonder van Christus, als de eniggeboren Zoon van God, op de juiste plaats. Als zodang kon hij niet een engel of de natuurlijke zoon van Jozef zijn. Er wordt wel door sommigen gesuggereerd dat Christus’ natuur bij zijn leven die van Adam voor de zondeval was. Los van het feit dat voor deze opvatting geen bijbels bewijs bestaat, is er geen waardering voor het feit dat Adam door God van stof is gevormd, terwijl Jezus "geschapen" is doordat God hem in de baarmoeder van Maria heeft verwekt.

Alhoewel Jezus geen menselijke vader heeft gehad, is hij verwekt en geboren zoals wij. Veel mensen kunnen niet aanvaarden dat een man met onze natuur een volmaakt karakter kon hebben. Dit feit is een struikelblok voor een waar geloof in Christus.

Om te geloven dat Jezus onze natuur deelde, maar zondeloos in karakter was, en dat hij altijd zijn verzoekingen overwon, is niet makkelijk. Het vereist veel nadenken over het Evangelie, met name over zijn volmaakte leven, en over de vele Schriftgedeelten die ontkennen dat hij God was, om tot een goed begrip en een sterk geloof in de ware Christus te komen. Het is veel makkelijker om te geloven dat hij God zelf was, en dus automatisch volmaakt. Deze opvatting ontneemt Jezus echter de grootheid van zijn overwinning ovet de zonde en de menselijke natuur.

Hij had een menselijke natuur, wat wil zeggen dat hij al onze zondige neigingen deelde (Hebreeen 4:15), toch overwon hij ze door zijn totale verbintenis met Gods wegen en doordat hij Zijn hulp zocht.

God gaf hem graag zijn hulp, in zulk een mate dat "God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was" door zijn eigen Zoon (2 Korinthiers. 5:19).


  Back
Home
Next