Osnowy BIBLII
Rozdział 5: Królestwo Boże
Zdefiniowanie Królestwa | Obecnie Królestwo nie jest ustanowione | Królestwo Boże w przeszłości | Królestwo Boże w przyszłości | Tysiącletnie Królestwo Chrystusa | Dygresje (Dosłowność Królestwa, Krótki zarys historii Izraela) | Pytania

Rozdział 5: Pytania

Prosze wprowadz swoje nazwisko:
email (wymagany):
 1. Które z niżej podanych punktów określają czas ustanowienia Królestwa Bożego?
  Zawsze było ustanowione
  W czasie powrotu Chrystusa
  W dzień Zielonych Świąt w pierwszym wieku
  W sercach wierzących w czasie ich nawrócenia.

 2. Czy Królestwo Boże istniało w przeszłości? Jeżeli tak, to w jakiej formie?

 3. Kiedy się skończyło?

 4. Co to jest Milenium?
  Uczucie łaski w naszych sercach
  Królowanie wiernych w niebie w ciągu tysiąca lat
  Królowanie szatana na ziemi w ciągu tysiąca lat
  Pierwsze tysiąc lat przyszłego królestwa na ziemi.

 5. Jakie będzie królestwo?

 6. Co będą robić obecni wierzący w Milenium?
  Sprawować rządy nad śmiertelnymi lud"mi
  Sprawować rządy w niebie
  My nie wiemy
  Żyć na innej planecie.

 7. Przesłanie o Bożym Królestwie było głoszone:
  Tylko w Nowym Testamencie
  Tylko przez Jezusa i Apostołów
  Zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie
  Tylko w Starym Testamencie.


  Back
Home
Next