Osnowy BIBLII
Rozdział 2: Duch Boga
Definicja | Natchnienie | Dary Ducha Świętego | Cofnięcie Darów | Biblia jedynym autorytetem | Dygresje (Czy Duch Święty jest osobą?, Zasady personifikacji, Kalwinizm, "We"miecie w darze Ducha Świętego", "Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą") | Pytania

Rozdział 2 : PYTANIA

Prosze wprowadz swoje nazwisko:
email (wymagany):
 1. Które z następujących słów oznacza słowo "Duch"?
  Moc
  Święty
  Tchnienie
  Proch

 2. Co to jest Duch Święty?
  Osoba
  Moc
  Moc Boga oddzielona w określonym celu
  Część trójcy

 3. W jaki sposób spisano Biblię?
  Człowiek spisał swoje koncepcje
  Człowiek spisał to co uważał, że Bóg chciał powiedzieć
  Przez natchnienie człowieka Duchem Boga
  Część jej została natchniona, a inne części nie

 4. Co było przyczyną, że udostępnione zostały cudowne dary Ducha?
  Aby poprzeć ustne głoszenie Ewangelii
  Aby rozwinąć wczesny kościół
  Aby zmusić ludzi do prawości
  Aby oszczędzić apostołom osobistych trudności

 5. Skąd możemy dowiedzieć się o prawdzie Boga
  Częściowo z Biblii, a częściowo z naszych własnych przemyśleń
  Duch Święty powie nam o tym bezpośrednio, bez potrzeby czytania Biblii
  Z samej Biblii
  Od sług bożych / księży

 6. Nazwij niektóre z darów Ducha, które posiadano w pierwszym wieku

 7. Kiedy je cofnięto? Czy możliwe jest posiadanie ich dzisiaj?

 8. W jaki sposób może Duch Święty oddziaływać w naszym życiu dzisiaj?


   Back
Home
Back