Osnowy BIBLII
Rozdział 2: Duch Boga
Definicja | Natchnienie | Dary Ducha Świętego | Cofnięcie Darów | Biblia jedynym autorytetem | Dygresje (Czy Duch Święty jest osobą?, Zasady personifikacji, Kalwinizm, "We"miecie w darze Ducha Świętego", "Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą") | Pytania

Dygresja 8: "Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą" (Mk 16:17)

Na podstawie powyższego cytatu próbowano argumentować, że ktokolwiek prawdziwie wierzący otrzyma cudowne dary. Jednakże ten cytat udowadnia, że "węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie" (Mk 16:18). Nie są to obietnice, które mogą się wydarzyć w teorii tym wierzącym, którzy mają wystarczająco dużo wiary. Są to pewne obietnice tego, co się z całą pewnością będzie dokonywane przez wierzących. Jeżeli tak ważne cuda nie będą jawnie dokonywane, nie można tego o czym mówi ten werset, odnosić do nas w czasach dzisiejszych. Możemy sobie przypomnieć jak Paweł trzymał jadowitego węża, a ten go nie ugryzł (Dz 28:3-7), wynikiem czego było potwierdzenie tego, że to co głosił, pochodziło od Boga.

Z wszystkich charyzmatycznych chrześcijan, którzy twierdzili, że posiadają dary podczas ostatniego stulecia, nie odnotowano żadnego realistycznego dowodu, potwierdzającego posiadanie takich mocy. Jeżeli każdy wierzący nie będzie mógł dokonywać i nie będzie dokonywał tak wielkich znaków, obietnica ta nie może się odnosić do nas dzisiaj. Pozostawia nam to wniosek, który już wyciągnęliśmy z naszego badania nauk płynących z Biblii, a dotyczących Ducha: cudowne dary posiadali wcześni chrześcijanie , w pierwszym wieku, ale zanikło ich posiadanie po zakończeniu spisywania Nowego Testamentu.

Werset końcowy w Mk 16 sugeruje, że cuda, które "towarzyszyły" wierzącym manifestowane były w specyficznym celu potwierdzenia słowa mówionego Ewangelii. "Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą... Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16:17,20). Gdy już słowo mówione zostało całkowicie spisane, tak jak je teraz mamy w formie Nowego Testamentu, nie było już potrzeby korzystania z daru cudownych znaków, które by towarzyszyły tym, którzy wierzyli.

Uwaga: Tak szeroko są rozpowszechnione pretensje do posiadania darów Ducha w czasach obecnych, że w 1989 przeprowadzono dwie publiczne debaty pomiędzy Pastorem Charyzmatycznych Chrześcijan Johnem Liliekas, a dwoma Christadelphian's Panem Johnem Allfree i autorem tej książki. Tematem było: "Czy cudowne dary Ducha Świętego są w naszym posiadaniu w czasach dzisiejszych?". Rozesłano zaproszenia do wielu kościołów w Wielkiej Brytanii a w wyniku tego audytorium składało się z ponad 1000 osób. Jak należy przypuszczać zaprezentowano najlepsze dowody na posiadanie darów w czasach dzisiejszych. Zapis z przebiegu spotkania można otrzymać od:

The Dawn Supply, 66 Carlton Road

Nottingham N G 3 2 A P England


   Back
Home
Back