Osnowy BIBLII
Rozdział 2: Duch Boga
Definicja | Natchnienie | Dary Ducha Świętego | Cofnięcie Darów | Biblia jedynym autorytetem | Dygresje (Czy Duch Święty jest osobą?, Zasady personifikacji, Kalwinizm, "We"miecie w darze Ducha Świętego", "Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą") | Pytania

2.5 Biblia jedynym autorytetem

Z tego co dotychczas dowiedzieliśmy się w tym rozdziale wynika, że Duch Boga odnosi się do Jego umysłu i celu, oraz do mocy, za pomocą której powoduje On, że zaczynają pewne rzeczy działać. Podkreśliliśmy, że Duch jest wyra"nie objawiony nam na stronach Słowa Bożego. Wiele problemów współczesnego chrześcijaństwa sprowadza się do strasznego braku zrozumienia tej kwestii. Trudno jest uwierzyć, że tak wielka moc przekazana jest w jednej książce, części której trudno nam zrozumieć, więc mamy pokusę twierdzić, że istnieje też i inna forma objawienia się Boga ludziom niż Biblia. Ponieważ dla naszej pełnej wypaczeń natury ludzkiej (Jr 17:9) trudno jest przyswoić sobie prawdę Słowa Bożego (J 17:17) wielu uległo pokusie głosząc, że istnieją inne formy objawienia, które bardziej są atrakcyjne dla umysłu ludzkiego. Poniżej podajemy kilka przykładów:

Religia

Inna forma objawienia

Korzyść ludzka, atrakcja

Świadkowie Jehowy

Publikacje Strażnicy które uznawane są za natchnione

Nie potrzeba żadnego wysiłku myślowego, w celu poprawnej interpretacji Biblii; odpowied" na wszystko

Rzymski katolicyzm

Oświadczenie papieża i opinie księży, którzy twierdzą, że są automatycznym, prawdziwym odbiciem umysłu Boga.

Brak potrzeby czytania Biblii - w przeszłości katolicyzm odradzał, a nawet zabraniał tego. Wierzenie ludziom, a nie podejmowanie wysiłku w celu sprawdzenia rzeczy samemu.

Mormoni

Księga Mormonów

Nie ma konieczności wierzenia w doktryny biblijne, które trudno zaakceptować - Księga Mormonów oferuje szansę uniwersalnego zbawienia, podczas gdy w Biblii mowa, że jest wiele ludzi, którzy żyją i umierają bez takiej nadziei, ponieważ nie zostali wezwani do poznania Ewangelii.

Chrześci-

jaństwo charyzma-

tyczne

"Światło wewnętrzne", które uważane jest za Ducha Świętego wierzą że to, co czują jest prawidłowe, ponieważ myślą iż Duch Boży prowadzi i inspiruje ich w sposoby nie związane z Biblią.

Wszystko to podkreśla potrzebę fundamentalnego zaakceptowania Biblii jako Słowa Bożego i studiowania jej stron w celu znalezienia prawdziwego przesłania. Kwestia "Jedna Biblia, wiele kościołów - Dlaczego?" jest właściwie rozwiązana, gdy zdamy sobie sprawę jak każdy Kościół do pewnego stopnia podaje inną formę objawienia Ducha Bożego tj. Jego woli, doktryny i myślenia, dodając do tego, co głosi Biblia.

Jeżeli chcecie znale"ć jeden prawdziwy kościół, jedną prawdziwą wiarę i jeden prawdziwy chrzest, wezwanie skierowane do was jest głośne i jasne - "wróć do Biblii!"


   Back
Home
Next