Bybele Beginsels
Study 9: Die Oorwinning Van Jesus
Die Oorwinning Van Jesus | Die Bloed Van Jesus | 'N Offerande Vir Ons En Homself | Jesus As Ons Verteenwoordiger | Jesus En Die Wet Van Moses | Die Sabbat | Inset (Die Kruis, Was Jesus Op Die 25ste Desember Gebore?) | Vrae

UITWEIDING 29: WAS JEZUS OP DE 25 DECEMBER GEBOREN?

Een andere ernstige dwaling van het populaire christendom heeft betrekking op de geboortedag van Jezus. Tijdens zijn geboorte hielden de herders ‘s nachts de wacht over hun kudde in het veld (Lucas 2:8). Dit zouden ze zeker niet gedurende de winter gedaan hebben. Daarvoor is het ook in Israel te koud. Christus heeft 33 ? jaar geleefd is tijdens het Paschafeest, onze huidige paastijd, gestorven. Hij moet dus ongeveer zes maanden voor de Paschaweek geboren zijn, rond van september/oktober.

De 25ste december is oorspronkelijk de datum van een heidens feest in het voor-christeljke Europa. Het boek Handelingen beschrijft hoe de ware christenen wegens hun geloof door de heidenen werden vervolgd. Steeds weer waarschuwden de apostelen ervoor, dat sommige christenen heidense gebruiken zouden aannemen ten einde hun geloof meer aanvaarbaar te maken voor de heidenen en op die manier ook vervolgingen te voorkomen (bv. Handelingen 20:30; 1 Johannes 2:18; 2 Thessalonicenzen 2:3; 2 Petrus 2:1-3). Het vieren van een christelijk feest op de 24/25ste december is een uitstekend voorbeeld hiervan. Het gebruik van kerstbomen, misteltakken, geschenken etc. kunnen allen teruggevoerd worden tot heidense rituelen, die op 24/25 december uitgevoerd werden.

Hieruit volgt dat ware christenen 24/25 december niet als geboortedag van Christus zouden moeten vieren. In de praktijk kunnen ware gelovigen de “christelijke” feestdagen, zoals de kerstdagen, echter goed gebruiken om onder Gods woord bij elkaar gekomen.