Osnowy BIBLII
Rozdział 10: Chrzest w Jezusa
Doniosłość przyjęcia chrztu | W Jaki Sposób Powinniśmy Zostać Ochrzczeni | Znaczenie Chrztu | Chrzest i Zbawienie | Dygresje (Powtórny Chrzest, Wymagany poziom wiedzy przed przyjęciem chrztu, Złodziej na krzyżu, Przykład celebracji chrztu) | Pytania

ROZDZIAŁ 10: Pytania

Prosze wprowadz swoje nazwisko:
email (wymagany):
 1. Czy możemy być zbawieni bez przyjęcia chrztu?
  Owszem
  Nie

 2. Co znaczy słowo chrzest?
  Zobowiązanie.
  Pokrapianie.
  Wiarę.
  Zanurzenie w wodzie.

 3. Co oznacza chrzest w Rz 6:3-5?

 4. Kiedy powinniśmy przyjąć chrzest?
  Po poznaniu prawdziwej Ewangelii i wyrażeniu skruchy
  Jako małe dziecko
  Po zainteresowaniu się Biblią
  Kiedy chcemy przynależeć do kościoła.

 5. W co przyjmujemy chrzest?
  Kościół, który dokonuje aktu chrztu
  Słowo Boga
  Chrystusa
  Ducha Świętego.

 6. Co dzieje się po przyjęciu chrztu?
  Jesteśmy częścią nasienia Abrahama
  Nie będziemy już nigdy grzeszyć
  Jesteśmy definitywnie zbawieni na zawsze
  Odpuszczono nam nasze grzechy.

 7. Czy sam chrzest nas zbawi?
  Owszem
  Nie

 8. Czy po chrzcie otrzymamy cudowne dary Ducha Św.?
  Owszem
  Nie


  Back
Home
Next