Osnowy BIBLII
Rozdział 10: Chrzest w Jezusa
Doniosłość przyjęcia chrztu | W Jaki Sposób Powinniśmy Zostać Ochrzczeni | Znaczenie Chrztu | Chrzest i Zbawienie | Dygresje (Powtórny Chrzest, Wymagany poziom wiedzy przed przyjęciem chrztu, Złodziej na krzyżu, Przykład celebracji chrztu) | Pytania

Dygresja 30: POWTÓRNY CHRZEST

Niektórzy ludzie z powściągliwością odnoszą się do powtórnego przyjęcia chrztu, gdy już przyjęli coś, co uważają za chrzest, albo przez pokropienie jako dziecko lub przez całkowite zanurzenie w wodzie w innym Kościele. Jednakże przed przyjęciem chrztu należy wyrazić skruchę i prawidłową wiarę w prawdziwą Ewangelię (Dz 2:38; Mk 16:15,16). Tylko z tych powodów, które występują w odpowiedniej kolejności przed zanurzeniem się w wodzie, chrzest jest chrztem. Małe dziecko nie jest w stanie pokutować czy zrozumieć Ewangelię i w żadnym wypadku pokrapianie nie jest chrztem. Pływak, który nurkuje, może być zanurzony w wodzie, ale nie jest to chrzest, ponieważ osoba ta nie reaguje świadomie na prawdziwą Ewangelię. To samo można powiedzieć o tych, którzy zanurzeni zostaną całkowicie w wodzie, ale wierzą we fałszywe doktryny.

Zostali zanurzeni ale nie ochrzczeni. Istnieje tylko "jedna wiara" tzn. jeden zbiór nauk, które zawierają prawdziwą Ewangelię i dlatego tylko "jeden chrzest" - chrzest, który następuje po uwierzeniu w "jedną wiarę". "Jedno jest Ciało (to znaczy jeden prawdziwy Kościół) ... bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg" (Ef 4: 4-6). Nie ma dwóch nadziei, jak wierzą ci, którzy uważają, że nie ma znaczenia to, że wierzymy, iż nasza nagroda będzie w Niebie albo na ziemi. Jest tylko jeden Bóg - Jezus więc nie jest Bogiem. Wynika z tego, że jeżeli wtedy, gdy byliśmy chrzczeni, a nie rozumieliśmy podstawowych doktryn takich jak Królestwo Boże, natura Boga i Jezusa itp., wówczas nasz chrzest nie był ważny.

Jan Chrzciciel zanurzał ludzi nawołując, aby pokutowali i głosił im pewne fakty o Jezusie (Mk 1:4; Łk 1:77), jednakże to nie wystarczyło. W Dziejach Apostolskich 19:1-5 odnotowane jest, że ci sami ludzie, których ochrzcił Jan, musieli być ochrzczeni ponownie, ponieważ niezupełnie pojęli pewne nauki. Jak ci, których ochrzcił Jan w czasie naszego pierwszego zanurzenia, być może odczuwamy prawdziwą skruchę i nowy początek, może to być prawdą ale nadal istnieje potrzeba otrzymania "jednego (prawdziwego) chrztu", który może mieć miejsce dopiero po zrozumieniu wszystkich elementów "jednej wiary".


  Back
Home
Next