Osnowy BIBLII
Rozdział 4: Bóg i śmierć
Natura Człowieka | Dusza | Duch Człowieka | Śmierć jest nieświadomością | Zmartwychwstanie | Sąd | Miejsce nagrody: Niebo czy Ziemia? | Odpowiedzialność przed Bogiem | Piekło | Dygresje (Czyściec, Duchy i reinkarnacja, Natura naszego zmartwychwstania, Wzięcie żywcem do nieba) | Pytania

Rozdział 4: Pytania

Prosze wprowadz swoje nazwisko:
email (wymagany):
 1. Co się dzieje po śmierci?
  Dusza idzie do nieba
  Jesteśmy nieświadomi
  Dusza przechowywana jest gdzieś aż do czasu sądu
  Niegodziwe dusze idą do piekła, a dobre do Nieba

 2. Co to jest dusza?
  Nieśmiertelna część człowieka
  Słowo znaczące "ciało, osoba, stworzenie"
  Dokładnie to samo co duch
  Coś, co idzie do Nieba albo piekła po śmierci

 3. Co to jest duch człowieka?

 4. Krótko opisz naturę człowieka

 5. Podaj dwa cytaty z Biblii udowadniające, że śmierć jest stanem nieświadomości.

 6. Co wiesz o sądzie Chrystusa?

 7. Kto zmartwychwstanie i będzie sądzony?

 8. Co to jest piekło?

 9. Co to jest Gehenna?


  Back
Home
Next