Osnowy BIBLII
Rozdział 4: Bóg i śmierć
Natura Człowieka | Dusza | Duch Człowieka | Śmierć jest nieświadomością | Zmartwychwstanie | Sąd | Miejsce nagrody: Niebo czy Ziemia? | Odpowiedzialność przed Bogiem | Piekło | Dygresje (Czyściec, Duchy i reinkarnacja, Natura naszego zmartwychwstania, Wzięcie żywcem do nieba) | Pytania

4.7 Miejsce nagrody: Niebo czy Ziemia?

Poza wyżej wymienionymi powodami, każdy kto nadal odczuwa, że niebo, a nie ziemia będzie miejscem, gdzie znajdować się będzie Królestwo Boże tj. obiecana nagroda, musi również uporać się z następującymi uwagami:

- Modlitwa "Ojcze nasz" prosi Boga, aby jego Królestwo przyszło (tzn. jest to prośba o powrót Chrystusa) niech wola Boga spełnia się na ziemi tak jak i w niebie (Mt 6:10). Prosimy więc, aby Królestwo Boże przyszło na ziemię. Tragedią jest, że tysiące ludzi bezmyślnie powtarza codziennie tę modlitwę, a nadal wierzy, że Królestwo Boga jest całkowicie ustanowione w niebie, a ziemia zostanie zniszczona.

- "Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię" (Mt 5:5) a nie "bo ich dusze pójdą do nieba". - Nawiązuje to do Psalmu 37, gdzie nacisk całego Psalmu położony jest na końcową nagrodę dla sprawiedliwych, która będzie miała miejsce na ziemi. W tym samym miejscu, w którym niegodziwi cieszyli się swoją tymczasową wyższością, sprawiedliwi wynagrodzeni będą wiecznym życiem, posiądą tę samą ziemię, na której kiedyś dominowali niegodziwi. (Ps 37:34,35). "pokorni posiądą ziemię... Błogosławieni przez Jahwę posiądą ziemię... Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze" (Ps 37:11,22,29). Życie na ziemi / obiecanej ziemi na zawsze, oznacza, że niemożliwe jest życie wieczne w niebie.

- "Dawid umarł i został pochowany w grobie... Dawid nie wstąpił do nieba" (Dz 2:29,34). Natomiast Piotr wyjaśnił, że nadzieją jego było zmartwychwstanie umarłych w czasie powrotu Chrystusa (Dz 2:22-36).

- Ziemia jest miejscem, na którym Bóg kieruje ludzkością: "Niebo jest niebem Jahwe, synom zaś ludzkim dał ziemię" (Ps 115:16).

- Ap 5:9,10 przytacza wizję tego co powiedzą sprawiedliwi, gdy zaakceptowani zostaną na sądzie: "i uczyniłeś (Chrystus) ich Bogu naszemu Królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi". Obraz królowania w Królestwie Bożym na ziemi daleki jest od mglistego pojęcia, że będziemy cieszyć się "błogością" gdzieś w niebie.

- Proroctwa Daniela w rozdziale 2 i 7 mówią o władzach politycznych, które zduszone zostaną przez Królestwo Boże w czasie powrotu Chrystusa. Królestwo dominować będzie "pod całym niebem" a wypełni "całą ziemię" (Da 7:27; 2:35 por w.44). To wieczne królestwo "przekazane będzie ludowi świętemu Najwyższego" (Da 7:27); nagrodą dla nich jest wobec tego życie wieczne w Królestwie, które znajdować się będzie na ziemi, pod niebem.


  Back
Home
Next