Osnowy BIBLII
Rozdział 9: Dzieła Jezusa
Zwycięstwo Jezusa | Krew Jezusa | Ofiara za nas i za siebie | Jezus jako nasz przedstawiciel | Jezus i Prawo Mojżesza | Sabat | Dygresje (Krucyfiks, Czy Jezus urodził się 25 grudnia?) | Pytania

Rozdział 9: Pytania

Prosze wprowadz swoje nazwisko:
email (wymagany):
 1. Dlaczego śmierć Chrystusa bardziej niż jakiegokolwiek innego człowieka potrzebna byłą dla naszego zbawienia?

 2. Dlaczego ofiary dokonywane ze zwierząt dla naszego zbawienia nie wystarczyły do zmazania grzechu?

 3. Czy Jezus był naszym przedstawicielem czy też zmarł zamiast nas?
  Przedstawicielski
  Zamiast

 4. Które z następujących zdań są prawdziwe:
  Chrystus umarł zamiast nas.
  Chrystus reprezentował nas więc Bóg przez wzgląd na niego może nam przebaczyć.
  Chrystus był taki jak my, ale nie reprezentował nas
  Śmierć Chrystusa oznacza, że Bóg nie będzie już nikogo winić za grzech.

 5. Czy Chrystus zyskał coś dla siebie umierając?
  Owszem
  Nie

 6. Kiedy Chrystus umarł na krzyżu:
  Przestały obowiązywać pomniejsze polecenia Prawa Mojżeszowego ale nie dziesięć przykazań.
  Przestało obowiązywać całe Prawo Mojżeszowe łącznie z dziesięcioma przykazaniami.
  Przestało obowiązywać całe Prawo Mojżeszowe z wyjątkiem przestrzegania świąt żydowskich.
  Nie miało to wpływu na Prawo Mojżeszowe.

 7. Czy powinniśmy przestrzegać sabatu dzisiaj?
  Owszem
  Nie

 8. Uzasadnij twoją odpowied" na pytanie 7.