Osnowy BIBLII
Rozdział 9: Dzieła Jezusa
Zwycięstwo Jezusa | Krew Jezusa | Ofiara za nas i za siebie | Jezus jako nasz przedstawiciel | Jezus i Prawo Mojżesza | Sabat | Dygresje (Krucyfiks, Czy Jezus urodził się 25 grudnia?) | Pytania

Dygresja 29: Czy Jezus urodził się 25 grudnia?

Innym poważnym błędem popełnianym przez popularne chrześcijaństwo jest dzień narodzin Jezusa. Pastuszkowie spali na polach razem ze swoimi stadami w czasie narodzin Chrystusa (Łk 2:8); nie czyniliby tego w czasie Bożego Narodzenia zimą. Chrystus żył 33 i pół roku a następnie zmarł w czasie Paschy, która obchodzona jest w czasie Wielkanocy. Musiał więc narodzić się 6 miesięcy po Wielkanocy - to jest we wrześniu lub pa"dzierniku.

25 grudnia pierwotnie był datą pogańskiego święta w przedchrześcijańskiej Europie. Zapisy w Dziejach Apostolskich mówią o tym jak prawdziwi chrześcijanie byli prześladowani przez pogan z powodu ich wierzeń. Apostołowie wielokrotnie ostrzegali, że właśnie z tego powodu niektórzy chrześcijanie przyjęli wierzenia pogańskie tak, aby ich religia była dobrze przyjęta przez otaczających ich pogan (np. Dz 20:30; 1J 2:18; 2Tes 2:3; 2P 2:1-3). Przyjęcie 25 grudnia jako święta chrześcijańskiego jest wyra"nym tego przykładem. Choinka, jemioła itp. wszystko to ma korzenie w rytuałach pogańskich praktykowanych w dniu 25 grudnia.

Wynika z tego, że prawdziwi chrześcijanie nie powinni świętować narodzin Chrystusa w dniu 25 grudnia. W praktyce prawdziwie wierzący powinni korzystać ze świąt publicznych np. ze świąt Bożego Narodzenia, aby spotykać się nawzajem, gdziekolwiek to możliwe.