Osnowy BIBLII
Rozdział 8: Natura Jezusa
Wprowadzenie | Różnice pomiędzy Bogiem, a Jezusem | Natura Jezusa | Człowieczeństwo Jezusa | Związek Boga z Jezusem | Dygresje ("Istniejąc w postaci Bożej") | Pytania

ROZDZIAŁ 8: Pytania

Prosze wprowadz swoje nazwisko:
email (wymagany):
 1. Czy Biblia uczy, że Bóg jest trójcą?
  Owszem
  Nie

 2. Podaj trzy różnice pomiędzy Bogiem a Jezusem.

 3. Wybierz z niżej podanych zdań te, które wskazują na różnicę między Jezusem a nami.?
  Nigdy nie grzeszył
  Był Jednorodzonym Synem Boga
  Nigdy by nie mógł grzeszyć
  Bóg zmusił go, aby był sprawiedliwy

 4. Wybierz z niżej podanych zdań te, które wskazują na podobieństwo Jezusa do Boga
  Miał naturę Boga w swoim życiu na ziemi
  Miał doskonały charakter tak jak Bóg
  Wiedział tyle, ile wiedział Bóg
  Był całkowicie równy Bogu

 5. Wybierz z niżej podanych zdań te, które wskazują na podobieństwo Jezusa do nas?
  Doświadczał wszystkich naszych pokus i ludzkich przeżyć
  Grzeszył, gdy był dzieckiem
  Potrzebował zbawienia
  Miał ludzką naturę

 6. Które z tych zdań są prawdziwe?
  Jezus miał doskonałą naturę i doskonały charakter
  Jezus miał grzeszną naturę ale doskonały charakter
  Jezus był zarówno samym Bogiem jak i samym człowiekiem
  Jezus miał naturę Adama zanim zgrzeszył

 7. Czy Jezus miał możliwość popełnienia grzechu?
  Owszem
  Nie


  Back
Home
Next