Osnowy BIBLII
Rozdział 3: Obietnice Boga
Wstęp | Obietnica w Edenie | Obietnica dana Noemu | Obietnica dana Abrahamowi | Obietnica dana Dawidowi | Dygresje (Zniszczenie Nieba i Ziemi, Roszczenia 'Brytyjskiego Izraelizmu') | Pytania

Rozdział 3: Pytania

Prosze wprowadz swoje nazwisko:
email (wymagany):
 1. Które z następujących obietnic Boga przepowiadają stałą walkę pomiędzy grzechem a prawością?
  Obietnica dana Noemu
  Obietnica w Edenie
  Obietnica dana Dawidowi
  Obietnica dana Abrahamowi

 2. Które z następujących zdań są prawdziwe w odniesieniu do obietnicy danej w Edenie?
  Nasieniem węża jest Lucyfer
  Chrystus i sprawiedliwi są nasieniem kobiety
  Nasienie węża zostało czasowo zranione przez Chrystusa
  Nasienie kobiety zmiażdżone zostało przez śmierć Chrystusa

 3. Gdzie będzie wiecznie żyło nasienie Abrahama?
  W niebie
  W mieście Jerozolimie
  Na ziemi
  Niektórzy w niebie, a niektórzy na ziemi

 4. Co zostało obiecane Dawidowi?
  Że jego wielki potomek będzie królował na wieki
  Że jego nasienie będzie miało królestwo w niebie
  Że nasienie będzie synem Boga
  Że jego nasienie, Jezus, będzie żyć w niebie do czasu swoich narodzin na ziemi.

 5. W jaki sposób możemy stać się nasieniem Abrahama?

 6. Czy ziemia kiedykolwiek zostanie zniszczona?
  Owszem
  Nie

 7. W jaki sposób obietnice dane przez Boga udowadniają twoją odpowied" na pytanie 6 ?

 8. Wyjaśnij obietnicę daną w Edenie w Księdze Rodzaju 3:15.


  Back
Home
Next