Osnowy BIBLII
Rozdział 6: Bóg i Grzech
Bóg i grzech | Diabeł i szatan | Demony | Dygresje (Znachorstwo, Co się stało w Edenie?, Lucyfer, Kuszenie Jezusa, Walka na niebie) | Pytania

ROZDZIAŁ 6: Pytania

Prosze wprowadz swoje nazwisko:
email (wymagany):
 1. Kto jest odpowiedzialny za nasze problemy i próby?
  Bóg
  Los
  Grzeszna istota nazywana szatanem
  Grzeszne istoty nazywane demonami.

 2. Co odpowiada za nasze kuszenia do grzechu?
  Nasza własna ludzka natura
  Bóg
  Grzeszne duchy
  Grzeszna istota zwana szatanem.

 3. Co oznacza "diabeł" jako słowo?
  Grzech
  Wąż
  Fałszywy oskarżyciel/oszczerca/wróg
  Lucyfer.

 4. Co oznacza "szatan" jako słowo?
  Grzesznik
  Przeciwnik
  Bestia
  Król demonów.

 5. Czy słowo "szatan" może odnosić się do dobrych ludzi?
  Owszem
  Nie

 6. Do czego mogą odnosić się słowa "szatan" lub "diabeł" w przenośni.

 7. Jak należy rozumieć słowo "demony" - o których mówi się w Nowym Testamencie.
  Grzeszni aniołowi
  Choroba
  Współczesny język dla oznaczenia chorób, które jak to sądzili ludzie, wywołane były przez demony.
  Duchy.

 8. Co rozumiesz pod słowem żmija w Ogrodzie Edenu?


  Back
Home
Next