Македонски Microsoft Word 7 документи
 - Вовед
 - Студија 1: Бог
 - Студија 2: Божјиот Дух
 - Студија 3: Божјите ветувања
 - Студија 4: Бог и смрт
 - Студија 5: Божјото царство
 - Студија 6: Бог и зло
 - Студија 7: Потеклото на Исус
 - Студија 8: Природата на Исус
 - Студија 9: Победата на Исус
 - Студија 10: Крштевањето во Исуса
 - Студија 11: Животот во Христа
Додатоци
 - 1: Збир на основните библиски учења
 - 2: Нашиот став за учење на библиската вистина
 - 3: Близината на Христовото враќање
 - 4: Праведноста Божја

   Macedonian Times (автоматски zip фајлови).

  Комплетни фајлови (автоматски zip фајлови).

 

ДОМА