Albanian Microsoft Word 7 Documents.
 - Kapitulli 1: Zoti
 - Kapitulli 2: Fryma e Zotit
 - Kapitulli 3: Premtimet e Zotit
 - Kapitulli 4: Zoti dhe vdekja
 - Kapitulli 5: Mbretëria e Zotit
 - Kapitulli 6: Zoti dhe e keqja
 - Kapitulli 7: Prejardhja e Jezusit
 - Kapitulli 8: Natyra e Jezusit
 - Kapitulli 9: Pagëzimi në Jezus
 - Kapitulli 10: Jeta në Krisht

  Complete files (Self extracting zip file)

 

Home